Технические карты

APW, APW1, APW3

Karta techniczna - APW APW1 APW3 - 2018.08.pdf

APW1-100/30/U


Karta techniczna - APW1- regulowana średnica wewnętrzna - 2018.08.pdf

APW3-150/30/3xU 


Karta techniczna - APW3- regulowana średnica wewnętrzna - 2018.08.pdf

APWZ


Karta techniczna - APWZ - 2018.08.pdf

APP


Karta techniczna - APP- regulowana długość - 2018.12.pdf