Instrukcja montażu wkładów z regulowanymi średnicami wewnętrznymi

Instrukcja montażu APW1-U - APW3-U_2021.05.pdf

APW1-100/30/U

APW1-100/30/U/D

Wkład uszczelniający jednokablowy – regulowana średnica wewnętrzna.

Karta techniczna - APW1 U - 2021.08-1.pdf
Karta techniczna - APW1 U D - 2021.08-1.pdf

APW3-150/30/3xU

APW3-/150/30/3xU/D

Wkład uszczelniający wielokablowy - regulowana średnica wewnętrzna.

Karta techniczna - APW3 U - 2021.08-1.pdf
Karta techniczna - APW3 U D - 2021.08-1.pdf

APW, APW1, APW3 

APW/D, APW1/D, APW3/D

Wkład uszczelniający jedno lub wielokablowy.

Karta techniczna - APW APW1 APW3 - 2021.08.pdf

APWZ

Wkład uszczelniający zamykający przepust.

Karta techniczna - APWZ - 2019.11.pdf

APP

Przepusty kablowe zamknięte - regulowana długość.

Karta techniczna - APP - 2021.02.pdf

APWIZ

Podkład wibroizolacyjny

Karta techniczna - APWIZ - 2020.04.pdf

APW3-150x150/30/3xU
Wkład uszczelniający wielokablowy, kwadratowy - regulowana średnica wewnętrzna

Karta techniczna - APW3-150x150 U - 2021.08-1.pdf