prev next

Szanowni Państwo

Przejścia przewodów instalacyjnych przez przegrody budowlane to jedna z najczęstszych przyczyn wnikania wody i wilgoci do wnętrza obiektów budowlanych. Wnikająca woda i utrzymująca się wilgoć w ścianach i stropach obiektów budowlanych na skutek procesów zamrażania i rozmrażania, bardzo często prowadzi do pogorszenia trwałości budynków oraz komfortu ich użytkowania. Przecieki do wnętrza budynków i budowli niejednokrotnie są przyczyną zatrzymania ciągłości dostaw energii elektrycznej, gazu oraz wody w codziennym życiu. Powstałe nieszczelności w miejscach prowadzenia przewodów instalacyjnych najczęściej są konsekwencją stosowania doraźnych, nieprzemyślanych rozwiązań z wykorzystaniem pianki poliuretanowej, kitu czy też zaprawy murarskiej. Rezultatem takich rozwiązań są bardzo kosztowne późniejsze prace remontowe mające na celu zażegnanie problemu, co jest bardzo trudne bądź niemożliwe do wykonania ze względu na zastaną sytuację (istniejąca zabudowa, infrastruktura).

Systemy przejść AQUA-PASS w bardzo prosty i skuteczny sposób stanowią uszczelnienie i zabezpieczenie przewodów instalacyjnych. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zostały tak zaprojektowane by w maksymalnym stopniu uprościć montaż i jednocześnie zapewnić szczelność oraz ochronę kabli i rur. Technologia uszczelnienia oparta została na zasadzie sprężania gumy z wykorzystaniem stali szlachetnej.

Wkłady uszczelniające APW, APW1 oraz APW3 są przeznaczone do uszczelniania przewodów instalacyjnych jedno i wieloprzewodowych i zapewniają:

• ochronę,

• trwałość i szczelność,

• prosty i szybki montaż,

• możliwość wymiany podczas remontów,

• umożliwiają pracę przewodów w przejściu (zmiany ciśnienia, temperatury itp.),

• likwidują mostki termiczne oraz odgłosy przepływu cieczy.

Korki zamykające APWK przeznaczone są do czasowego bądź trwałego zamknięcia niewykorzystanych otworów wkładów uszczelniających.

Wkłady zamykające APWZ przeznaczone są do zamykania otworów technologicznych z możliwością późniejszego wykorzystania (zamknięcie otworów rezerwowych).

Wkłady uszczelniające APW, APW1, APW3 oraz APWZ mogą być stosowane zarówno bezpośrednio w otworze technologicznym w betonie oraz osadzonej tulei ochronnej (przepust APP/rura PCV) w przegrodzie budowlanej. Przeprowadzone badania w laboratorium posiadającym akredytacje PCA potwierdziły bardzo wysokie parametry techniczne i użytkowe – gazo i wodoszczelność ≥0,5 MPa. Parametry szczelności zostały uzyskane dla wkładów typu APW umieszczonych bezpośrednio w otworze w betonie jak również w tulei osłonowej (przepust APP/rura PCV) osadzonej w przegrodzie budowlanej zgodnie z opracowaną technologią.

Systemy uszczelnień AQUA-PASS mogą być stosowane w przygotowanych otworach technologicznych wykonanych z zastosowaniem tulei ochronnej (przepust APP/rura PCV) w procesie prefabrykacji (stacje energetyczne, kręgi betonowe) oraz w otworach wykonanych z wykorzystaniem technik wiercenia diamentowego.

Przepusty zamknięte APP występują w maksymalnej długości 120 mmm, którą można dostosować w zależności od potrzeb. W procesie prefabrykacji (stacje energetyczne, kręgi betonowe) długość przepustu dostosowujemy do grubości ściany odcinając poszczególne segmenty ( minimalna długości 60 mm).

W zastosowaniach ogólnobudowlanych, kiedy mamy do czynienia ze ścianami o większej grubości (>120 mm) istnieje możliwość przedłużenia przepustów APP stosując rury kanalizacyjne. Średnice zewnętrze przepustów typu APP dostosowane są do rur kanalizacyjnych z kielichem, które mogą stanowić dowolne przedłużenie przepustu. Całkowita długość systemu warunkowana jest jedynie długością zastosowanej rury, które występują w bardzo szerokim asortymencie długości na rynku.

Przepusty typu APP są fabrycznie zamknięte, posiadają wewnętrzną membranę do późniejszego demontażu (wybicia młotkiem) w momencie prowadzenia przewodów instalacyjnych.

Ta funkcjonalność w bardzo skuteczny sposób rozwiązuje problem przygotowania/zabezpieczenia otworów rezerwowych do późniejszego wykorzystania.

Stosowane elastomery do produkcji uszczelek mają możliwość pracy w zakresie, co najmniej 5 mm, co daje bardzo duże bezpieczeństwo uzyskania szczelności przy nie precyzyjnym wykonaniu otworu technologicznego oraz stosunkowo dużej tolerancji średnic prowadzonych przewodów instalacyjnych.

Szczególnie duży rozrzut średnic występuje u producentów kabli energetycznych niskiego napięcia stosowanych bardzo często w kontenerowych stacjach transformatorowych.

Wkłady uszczelniające APW1-U oraz APW3-3xU są to flagowe rozwiązania, które w jednym typoszeregu pokrywają pełen zakres produkowanych średnic kabli niskiego i średniego napięcia.

Uszczelnienia AQUA-PASS tworzą kompletny system w zestawieniu z przepustem APP jak również są kompatybilne i mogą być stosowane bezpośrednio w betonie oraz z powszechnie stosowanymi rurami kanalizacyjnymi PVC. Wykorzystanie rur, jako tulei osłonowych daje bardzo duże możliwości ze względu na dowolność grubości ściany (dostosowanie – ucięcie na wymaganą grubość) i znacząco ogranicza koszty całej technologii, jednocześnie przy bardzo wysokich parametrach gazo- i wodoszczelności całego systemu.

AQUA-PASS Sp. z o.o.