Instrukcje montażu


Instrukcja montażu przepustów APP_prefabrykacja_2024.03.22.pdf
Instrukcja montażu przepustów APP_konstrukcje monolityczne przed betonowaniem_2024.04.17.pdf
Instrukcja montażu przepustów APP_przegrody istniejące_2024.04.17.pdf
Instrukcja montażu APW1-U - APW3-U_2021.05.pdf

Karty techniczne


APW1-100/30/U

APW1-100/30/U/D

Wkład uszczelniający jednokablowy – regulowana średnica wewnętrzna.

Karta techniczna - APW1 U - 2021.08-1.pdf
Karta techniczna - APW1 U D - 2021.08-1.pdf

APW3-150/30/3xU

APW3-/150/30/3xU/D

Wkład uszczelniający wielokablowy - regulowana średnica wewnętrzna.

Karta techniczna - APW3 U - 2021.08-1.pdf
Karta techniczna - APW3 U D - 2021.08-1.pdf

APW3

APW3-D

Wkłady uszczelniające wielokablowe.

Karta techniczna - APW3 - 2023.01.pdf
Karta techniczna - APW3-D - 2023.01.pdf

APW1

APW1-D

Wkłady uszczelniające jednokablowe.

Karta techniczna - APW1 - 2023.01.pdf
Karta techniczna - APW1-D - 2023.01.pdf

APW1-B

Wkłady uszczelniające płaskownik bednarki.

Karta techniczna - APW1-B - 2023.01.pdf

APWZ

Wkłady uszczelniające zamykające przepust.

Karta techniczna - APWZ - 2023.01.pdf

APP

Przepusty kablowe zamknięte

Karta techniczna - APP - 2023.01.pdf

APW1-KS

APW1-KS/D

Wkłady uszczelniające jednokablowe do kabli sterowniczych.

Karta techniczna - APW1-KS - 2023.01.pdf
Karta techniczna - APW1-KS-D - 2023.01.pdf

APW3-KS

APW3-KS/D

Wkłady uszczelniające wielokablowe do kabli sterowniczych.

Karta techniczna - APW3-KS - 2023.01.pdf
Karta techniczna - APW3-KS-D - 2023.01.pdf

APW

APW-D

Wkłady uszczelniające do rur.

Karta techniczna - APW - 2023.01.pdf
Karta techniczna - APW-D - 2023.01.pdf

APWIZ

Podkład wibroizolacyjny

Karta techniczna - APWIZ - 2020.04.pdf

APW3-150x150/30/3xU
Wkład uszczelniający wielokablowy, kwadratowy - regulowana średnica wewnętrzna

Karta techniczna - APW3-150x150 U - 2021.08-1.pdf

APW1-100x100/30/U
Wkład uszczelniający jednokablowy, kwadratowy - regulowana średnica wewnętrzna

Karta techniczna - APW1-100x100 U - 2023.01.pdf