Przepusty - APP

APP-100/120, APP-150/120

Przepusty kablowe zamknięte – regulowana długość

Elementem dodatkowym jest uszczelka APP-100/US lub APP-150/US która służy do szczelnego połączenia przepustu z rurą osłonową. Uszczelki umożliwiają podpięcie wszelkich dostępnych rur (kanalizacyjnych, SRS, DVK, DVR-Arot) o średnicach zewnętrznych fi 110 i fi 160.

Przemyślana geometrycznie budowa przepustów, pozwala na ich przedłużanie kielichowymi rurami kanalizacyjnymi (dostosowujemy przepust do grubości przegrody).
Natomiast dzięki uszczelce APP-US, możemy samodzielnie budować szczelne trasy kablowe.


Dodatkowym zastosowaniem przepustów APP jest możliwość zamykania rur osłonowych ułożonych w gruncie.

Wyciąg z aktualnego standardu ENERGA S.A.

STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI SN i nn

wydanie pierwsze 25 września 2019 roku

 3.1.1.20. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć wkładami uszczelniającymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzętem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza się stosowania pianki poliuretanowej.

3.1.1.21. Rury osłonowe przeznaczone do układania w ziemi muszą być wykonane z polietylenu HDPE w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz niebieskim dla kabli nn. Dla kabli nn minimalna średnica zewnętrzna rury osłonowej to 110 mm. Dla linii SN minimalna średnica zewnętrzna rury osłonowej to 160 mm.


Uszczelnianie kabli w rurach osłonowych typu SRS, DVK, w których występuje zmienna grubość ściany (w zależności od zastosowania) która zarazem determinuje zmienną średnicę wewnętrzną przedmiotowych rur, stanowi duży problem w doborze wkładów uszczelniających. 


Wszystkie stosowane rury do osłony kabli, bez względu na zastosowanie mają powtarzalną zawsze taką samą średnicę zewnętrzną. Fakt ten podsunął  nam bardzo proste rozwiązania, które w 100% pozwala nam pominąć zmienną grubość ścian stosowanych rur i uniknąć ewentualnych problemów w momencie montażu. Z uwagi że nasze wkłady uszczelniające typu APW3 i APW1  dostosowane są do przepustów zamkniętych typu APP, proponujemy wykorzystanie ich jako przejściówek, adapterów.

 

Przykładowe rozwiązania uszczelnienia kabli SN i nn na wejściu/wyjściu do rury :

 

Systemowe rozwiązanie Aqua-Pass dla SN

 Przepust zamknięty APP-150/120

  • Uszczelka APP-150/US
  • Wkład uszczelniający (dzielony) APW3-150/30/3xU/D

 

Systemowe rozwiązanie Aqua-Pass dla nn

 Przepust zamknięty APP-100/120

  • Uszczelka APP-100/US
  • Wkład uszczelniający (dzielony) APW1-100/30/U/D

  

Wszystkie wyroby, objęte są Krajową Oceną Techniczną nr ITB-KOT-2019/0717 wydaną przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie. 

Jest to o tyle istotne, iż jako wyroby budowlane w świetle aktualnych przepisów, rozwiązania tego typu muszą być objęte powyższą dokumentacją.