Wyciąg z aktualnego standardu ENERGA S.A.

STANDARD TECHNICZNY PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI SN i nn

wydanie pierwsze 25 września 2019 roku

 3.1.1.20. Końce rur osłonowych należy zabezpieczyć wkładami uszczelniającymi, rurami termokurczliwymi lub innym osprzętem do tego przeznaczonym. Nie dopuszcza się stosowania pianki poliuretanowej.

3.1.1.21. Rury osłonowe przeznaczone do układania w ziemi muszą być wykonane z polietylenu HDPE w kolorze czerwonym dla kabli SN oraz niebieskim dla kabli nn. Dla kabli nn minimalna średnica zewnętrzna rury osłonowej to 110 mm. Dla linii SN minimalna średnica zewnętrzna rury osłonowej to 160 mm.


Uszczelnianie kabli w rurach osłonowych typu SRS, DVK, w których występuje zmienna grubość ściany (w zależności od zastosowania) która zarazem determinuje zmienną średnicę wewnętrzną przedmiotowych rur, stanowiło duży problem w doborze wkładów uszczelniających.

Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu, dostosowaliśmy średnice zewnętrzne wkładów uszczelniających do średnic wewnętrznych wszystkich występujących rur osłonowych.

Wkłady do rur SRS fi 160 - ścianka 5 mm

Wkłady do rur SRS fi 160 - ścianka 8 mm

Wkłady do rur SRS fi 110 - ścianka 5,5 mm i 4 mm

Wkłady do rur DVK fi 160 - rura karbowana dwuścienna

.

Wszystkie wyroby, objęte są Krajową Oceną Techniczną nr ITB-KOT-2019/0717 wydaną przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie.

Jest to o tyle istotne, iż w świetle aktualnych przepisów, rozwiązania tego typu muszą być objęte powyższą dokumentacją.